info@reefindustrial.com
/
03136252000
 

گروه صنعتي و شيميايي ريف

گروه صنعتی و شیمیایی ریف از بزرگترین مجموعه های تولیدی در کشور می باشد که در فضای بالغ بر 120 هزار مترمربع در حوزه صنایع شیمیایی ( تولید رنگ و رزین ، علائم ترافیکی، دانه های شیشه ای و پودر های سیلیکات ) ، حوزه صنعتی ( تولید بشکه و ظروف فلزی) و حوزه فرهنگی ورزشی فعالیت می نماید.


افتخارات
گواهینامه ها
اختراعات
افتخارات

واحد برگزیده کیفیت - سال 1387
واحد نمونه کیفی استان در سال 1387
پژوهشگر نمونه سال 1388
رتبه اول پنجمین جشنواره ملی شیخ بهایی در سال 1388
مدیر نمونه در سطح ملی - سال 1388
کارگروه نمونه استان در سال 1388
واحد تولیدی برتر در سطح ملی - سال 1388
پیشکسوت و پیشگام کیفیت استان در سال 1388
واحد نمونه تولید کنندگان بخش خصوصی در سال 1389
برگزیده همایش ملی بزرگان صنایع شیمیایی ایران -1389
منتخب استان در کنترل و کاهش حوادث در سال 1389
واحد نمونه کیفیت در سال 1389
شرکت منتخب استان در کاهش تصادفات نوروز 1390
واحد نمونه کیفی استان در سال 1390
واحد تحقیق و توسعه نمونه استانی در سال 1391
بزرگترین مجتمع تولیدی در حوزه صنایع شیمیایی - 1391
کارآفرین نمونه استان در سال 1391
لوح زرین نهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی –1392
مدیر نمونه جوان در سطح ملی - سال 1393
واحد نمونه تولیدی در سطح کشور - سال 1393
واحد نمونه کیفی استاندارد کشور در سال 1393
محصول نمونه در سطح کشور- سال 1393
مدیر کنترل کیفیت نمونه استاندارد در سطح استان-1394
واحد نمونه کیفی اداره استاندارد استان اصفهان-1395

گواهینامه ها

لوح ثبت جهانی برند ریف
نانو مقیاس رنگ ترافیکی نانو
نانو مقیاس رزین نانو کامپوزیت اکریلیک ترموپلاست
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007

اختراعات

قیر امولسیونی و امولسیفایر مصرفی در ساخت آن
رزین اکریلیک پایه آب و عایق رطوبتی
رزین اکریلیک ترموپلاست و رنگ ترافیکی اکریلیک
رزین ترموپلاست تقویت شده توسط نانو
رزین اکریلیک و رنگ مولتی کالر اکریلیک
رزین پلی استر اشباع و رنگهای کویل کوتینگ
مواد ضدیخ ویژه آسفالت و پوششهای سطح
رزین اکریلیک دوجزئی و رنگ ترافیکی دو جزئی
رزین پلی استر غیر اشباع و ماستیک سنگ
سیستم پاشش ضدیخ
سیستم پاشش ضدیخ بر روی آسفالت بصورت هوشمند

دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه

گروه صنعتی و شیمیایی ریف از بزرگترین مجموعه های تولیدی در کشور می باشد که در فضای بالغ بر 120 هزار مترمربع در حوزه صنایع شیمیایی ( تولید رنگ و رزین ، علائم ترافیکی، دانه های شیشه ای و پودر های سیلیکات ) ، حوزه صنعتی ( تولید بشکه و ظروف فلزی) و حوزه فرهنگی ورزشی فعالیت می نماید.